Toeta ELFiTegutse!Online pood
Kontakt ELF Youtube's ELF Facebookis
meri mets soo

Kõige olulisemad asjad ja samas ka raskesti mõistetavad asjad mere kaitsel on eutrofeerumine ja varasemate reostuskoormuste kõrvaldamine, nendega tegelemine.

Mets elab. Eesti metsades kasvab ja elutseb teadlaste hinnangul üle 20 000 liigi elusorganisme.

Märgalad - maa ja vesi kohtuvad.
Sood on meie rahvale alati veidi mõistetamatud ning müstilised olnud.