Toeta ELFiTegutse!Online pood
Kontakt ELF Youtube's ELF Facebookis
Avaleht » Lendorav
Lendoravale Prindi

 

 

Lendorav elab sellistes metsades, kus leidub talle pesitsemiseks, varjumiseks ja toitumiseks piisavalt  õõnsustega puid, peamiselt haabasid, mistõttu on tähtis roll lendorava elus täita just vanadel metsadel. Paraku on raiesurve vanadele haavikutele täna väga suur ning lendoravate pesitsusalad on raiete tõttu killustunud.

Lendorava koduks võivad olla vääriselupaigad.  Kuna lendoravad ei talu häirimist, on oluline, et lendorava elupaikades oleksid ulatuslikud metsaraied välistatud. Kahjuks on suur osa Eesti vääriselupaikadest kahjustatud ning nende kaitse ei ole täna tagatud. Palju on võimalik olukorra parandamiseks ära teha metsafirmadel, vältides puitu, mis pärineb vääriselupaikadest. Eesti metsades elutseb üle 20 000 liigi elusorganisme, kusjuures ligi kolmandik neist on ohustatud. Kaitstes lendorava elupaiku, paraneb ka teiste haruldaste liikide olukord, kes lendoravaga samas metsas elavad

Kaudselt saab lendorava elupaiga kaitsele kaasa aidata ostes FSC sertifitseeritud tooteid, mis pärinevad keskkonnahoidlikult, sotsiaalselt õiglaselt ja majanduslikult elujõuliselt majandatavatest metsadest. Lendoravat saad toetada ka riputades enda kodulehel lendorava bänneri!

 

Aita kaitsta lendoravat!

Lendorav on haruldane loom ja jääb kahjuks üha haruldasemaks.  Koos saame teda kaitsta!  Eestimaa Looduse Fondi lendorava projekt seisab hea selle eest, et lendoravate elukohad säiliksid. Annetades ELFile toetad Eestimaa loodust!   

Kuidas annetada?
Kuidas minu annetust kasutatakse?
Mida on ELF varem annetatud rahaga teinud? 

  

1elf

 
Kuidas annetada? 

Annetada saab pangaülekandega, ühtlasi võib omapoolse panuse panna ELFi annetuskasti või tuua ELFi kontorisse (Lai 29, Tartu).  

Eestimaa Looduse Fondi arveldusarved  (palume panna märksõnaks: lendoravale)

swedbank unet
Swedbank221005100292 SEB10102001506006

Toetada saab ka läbi PayPal'i.

 

 

  

 

1elf
Kuidas minu annetust kasutatakse? 

Annetusi kasutatakse lendorava inventuuride tegemiseks. Lendorava inventuurid (ehk nende elupaikade seire) aitab teada saada, kuidas käib lendorava käsi juba teadaolevates elukohtades ning leida võimalikke seni teadmata elupaiku. See on väga oluline, kuna aitab säästa võimalikke leiukohti raietest.

Edaspidised plaanid: 

1. Jätkata lendoravale sobilike metsade inventuure ning raadiotelemeetrilisi uuringuid.

2. Jätkata lendoravate elupaikade sidusa võrgustiku loomist. Selleks on vajalik inventeerida ja kaardistada teadaolevate leiukohtade vahelisi võimalikke liikumiskoridore. Juba praegu käib koostöö RMK-ga, et kehtestada lendorava liikumiskoridorides nende sidusust tagav metsamajandamine. Samalaadsed kokkulepped on vaja saavutada ka erametsa omanikega. 

3. Anda soovitusi raiete kavandajatele ja raieteatiste kooskõlastajatele lendorava metsades tööde läbiviimiseks või tingimuste esitamiseks.

4. Alustada töid lendorava tehistingimustes paljundamise ja tühjaks jäänud, kuid jätkuvalt perspektiivsetesse elupaikadesse taasasustamiseks.

5. Leida lahendus konfliktile erametsaomanike huvide ja lendorava kaiste vahel.

ELF on liitunud ka annetuste kogumise hea tavaga!

Suur tänu kõigile toetajatele! 

  

1elf


Mida on ELF varem annetatud rahaga teinud? 

Annetatud raha abil on ELF uurinud ja uurib edaspidi lendoravatele sobivaid metsi eelkõige praegu teadaolevate ja lendoravate varasemate esinemiskohtade ümbruses. Lendorava projekti põhieesmärgiks on olnud ja jääb ka tulevikus aktuaalse info kogumine lendorava  esinemispaikade kohta. Selleks inventeeritakse lendoravatele sobivaid metsi nii varasemates esinemiskohtades kui nende ümbruses. Praegu on keskkonnaregistrisse kantud 111 lendorava leiukohta. Kuid kõik neist pole igal aastal asustatud. Kogutud raha eest korraldab ELF Ida-ja Lääne-Virumaal lendoravate (pesa)elupaikade väljaselgitamiseks vajalikke uuringuid. Elupaikade tuvastamisel saab vältida teadmatusest nende tahtmatut kahjustamist või hävitamist (alad saab võimalikust raiekavast välja jätta). Aladele kaitsestaatuse andmise läbi tagatakse seal lendoravatele sobiv metsakooslus. Välitöid teostavad Tartu Ülikooli bioloogia üliõpilased, kraadiõppurid ja loodushuvilised Uudo Timmi koordineerimisel. Lendorav on Eesti metsade uhkus - Euroopa Liidus leidub lendoravaid vaid  Eestis ja Soomes (üks küsitav leid tehti siiski mõne aasta eest ka Lätis).

 

Täname!

Estonian Nature Toursi loomavaatlusreisidest osavõtjad teevad ´a 15 EUR annetuse ELFi lendoravale. Loe lähemalt SIIT!


Vaata ka ELFi lendorava videot, mida on Youtube's vaadanud juba üle 300 000 korra. Video on tehtud 4. augustil 2007 Ida-Virumaal Oonurmes. Tegemist on noore umbes 1,5 kuni 2 kuu vanuse loomaga, kes maailma avastamas. Filmis Uudo Timm.