Toeta ELFiTegutse!Online pood
Kontakt ELF Youtube's ELF Facebookis
Avaleht » ELFi teemad » Teised teemad » Loodusharidus » Lastele » Loodusvaatlused
Loodusvaatlused - Naturewatch Baltic Prindi

lapsed loodust uurimasLoodusvaatluste projekt on rahvusvaheline kooliõpilastele suunatud keskkonnaprojekt, mille eesmärgiks on õpilaste loodusetundmise tõstmine. Sihtgrupiks on põhikooli ja keskkooliõpilased, kuid edukalt on projektis osalenud ka algklassiõpilased.

Eesti osaleb projektis alates 1991. aastast, mil alustati rannikuvaatlustega. Peagi lisandusid jõe-ja järvevaatlused, 1999. aastal metsavaatlused, 2000. aastal sotsiaalse keskkonna ja tarbimisharjumuste uurimine - Watch 21 ning 2004. aastal pargivaatlused, sh vaatlus "Minu puu".


Igal aastal valmivad vaatlustulemuste alusel kokkuvõtted alaprojektide kaupa, lisaks rahvusvaheline kokkuvõte. Igal alaprojektil on oma ühtne küsimustik, mille alusel viiakse läbi praktilised vaatlused 1-2 korda aastas. Kogutud andmete alusel koostatakse alaprojektide kaupa kokkuvõtted.
Projekti raames toimuvad teoreetilised ja praktilised seminarid õpetajatele.
Kõik osalevad koolid saavad ka iga-aastased kokkuvõtted - eestikeelse, Eesti vaatlustulemuste alusel (alaprojektide kaupa) ning inglisekeelse, mis annab lühiülevaate kõigi osalevate maade vaatlustulemustest.

2001. aastal osales projektis 60 Eesti kooli ligikaudu 2200 õpilasega. 2006. aastal 27 kooli ja ca 600 õpilast. Nii mõnigi kool on osalenud projektis alates selle algusest.

2004 a. oli Eesti koostada ja trükkida projekti rahvusvaheline kokkuvõte Naturewatch Baltic Report 2003, mida trükiti 3500 eksemplari ja levitati kõigile projektis osalevatele koolidele jt. institutsioonidele. Aruandega on võimalik tutvuda ELFi raamatukogus Tartus.

Toimunud on kolm rahvusvahelist keskkonnalaagrit (Rootsis Stensundis 1994, Leedus Nidas 1997 ja Lätis Kalnis 1999), kus osalesid ka Eesti õpetajad ja õpilased. 2000. aastal toimus Eestis rahvusvaheline keskkonnahariduskonverents.

Selles rahvusvahelises projektis osalevad lisaks Eestile veel WWF-Finland (Soome), Childrens Environmental School (Läti), Polish Ecological Club (Poola), Ecodefense ja Baltic Fund for Nature (Venemaa, Kaliningrad ja Peterburg), WWF Sweden (Rootsi), Leedu Looduse Fond ning mitmed koolid mujalt Venemaalt, Rootsist ja Leedust.

Projekti on toetanud Rootsi WWF,

ELF peab projekti jätkamist vajalikuks, samuti toetavad tegevused riiklikku õppekava ja on sel viisil heaks abivahendiks õpetajale õppetöö korraldamisel.


Loodusvaatluste juhendid

METSAVAATLUSED

PARGIVAATLUSED JA MINU PUU

VEEVAATLUSED

 

Loodusvaatluste küsimustikud

JÄRVEVAATLUSED

JÕEVAATLUSED

METSAVAATLUSED

MINU PUU

RANNIKUVAATLUSED

PARGIVAATLUSED