Toeta ELFiTegutse!Online pood
Kontakt ELF Youtube's ELF Facebookis
Avaleht » Läänemeresõbralik
Läänemere-sõbralik põllumajandustootja Prindi

 

 Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja konkurss

Eestimaa Looduse Fond koos Maailma Looduse Fondiga korraldab rahvusvahelist Läänemeresõbralike põllumajandustootjate konkurssi juba alates 2009. aastast. Selle eesmärk on tuua esile häid ja uuenduslikke põllumajanduspraktikaid, mis aitavad võidelda ühe Läänemere keskkonna suurema probleemiga – liigsete toitainete jõudmisega meie kodumerre.

Läänemere-sõbralik põllumajandustootja konkursile võivad kandideerida nii suured kui väikesed, mahedad või tavatoomisega põllumajandustootjad, taime- ja loomakasvatajad. Samuti võivad oma kandidaate esitada põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid.

 

Laanemeretalunikkodukale 

 

 
Konkursi taust

Alates aastast 2007 on WWF-i Läänemere Ökoregiooni Programm töötanud intensiivselt eutrofeerumisteemadel, pöörates erilist tähelepanu põllumajanduse mõjule Läänemerele. Hoolimata sellest, et oleme esile toonud praeguse süsteemi (näiteks EL Ühise Põllumajanduspoliitika) puudused, mitte aga põllumajanduse iseeneses, on farmerid saanud negatiivse tähelepanu osaliseks, portreteerituna ’pahade poistena’.

Toetades põllumajandussektorit ning tuues esile regioonis häid eeskujusid, on WWF ja tema partnerorganisatsioonid koostöös otsustanud anda välja Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja auhinna (Kuni 2013. aastani kandis konkurss nime Läänemere Aasta Talunik) 

2013. a Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja rahvusvahelise tiitli pälvis esmakordselt Eesti tootja: Juhan Särgava Saidafarm OÜ-st Harjumaalt, Nissi vallast. Saidafarm on Eesti üks suurimaid mahetootjaid, kellele tõi võidu läbimõeldud keskkonnasõbraliku mõtteviisi jälgimine suure põllumajandustootmise juures ning uuendusliku vee taaskasutamissüsteemi rakendamine enda ettevõttes. Varasemalt on tiitli pälvinud Poola, Rootsi, Soome ja Läti põllumajandustootjad. Eestit on eelmistel aastatel rahvusvahelisel konkursil esindanud veel Mätiku talu Pärnumaalt, Viraito OÜ Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt.  

Eesmärk

Auhinna eesmärgiks on tuua esile Läänemere-sõbraliku talupidamise parimaid praktikaid, tunnustamaks uuendusmeelseid talunikke, kes uuenduslike meetmetega vähendavad saasteainete koormust oma talus. Auhinnavõistlust kavandatakse positiivse sõnumi edasiandjana, inspireerimaks talunikke liikuma läänemeresõbraliku praktika suunas. Eeskujulikest näidetest saavad teised põllumehed järeldusi teha. Võistlus tugevdab loodetavasti ka WWF ja talunike (talunike organisatsioonide) vahelist partnerlust kõikjal regioonis, mis peaks omakorda viima uute keskkonnasõbralike praktikate kasutuselevõtule ja edendamisele põllumajandussektoris.

Iga-aastane auhind üle kogu regiooni

Üleregiooniline võistlus peab selgitama „Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja“. Tõstatamaks teemat ja vajadust keskkonnahoidlikuks põllumajanduseks ümber kogu Läänemere, viiakse läbi kaheringiline võistlus –  üks regiooni peavõitja valitakse rahvuslike võitjate hulgast. Üheksa rahvuslikku ’võitjat’, demonstreerivad oma parimaid praktikaid terves regioonis, saades samas esile tõstetud rahvuslikus meedias kui oma maa võitjatalunik. Võistluse lõpus peetakse konverents, kuhu kutsutakse üheksa võitnud talunikku ning põllumajandusvaldkonna Läänemere regiooni avaliku ja erasektori esindajad. Konverentsil käsitletakse keskkonnasõbraliku põllumajanduse edendamise võimalusi regioonis. Kõiki rahvuslikke võitjaid tänatakse ning kuulutatakse samas välja Läänemere-sõbralik põllumajandustootja („Läänemere Aasta Talunik“). WWF tekitab veebilehe ja konverentsipublikatsiooni, mis toob esile parimad praktikad, mida nimetatud talunikud on välja pakkunud ning märgib ära säästva põllumajanduse olulisuse, vähendamaks Läänemere eutrofeerumisohtu.

Auhind, kriteeriumid ja žürii

Rahvusvahelisele võitjale antakse rahaline auhind, 10 000 €. Iga siseriikliku võistluse võitjad (rahvusvahelise auhinna kandidaadid) saavad vastava sertifikaadi, kinnimakstud reisi konverentsile ja rahalise auhinna (1000 €).

Auhinna KRITEERIUMITEGA saab tutvuda siin. Võistlusele pääsemiseks oodatakse talunikelt kas enda kandidatuuri üles seadmist või vastava maa talunike või teiste organisatsioonide poolt üles seadmist. Ka meediapartneritele tutvustatakse võistlust ning innovatsiooni ja heade praktikate positiivseid näiteid põllumajandussektoris. Inlgise keelse taotlusvormi saab siit. 

Paljurahvuseline žürii (kus on esindajad WWF-ist, BFFE-st, HELCOM-ist ja mujalt) hindab lõppkandidaate ja otsustab regiooni võistluse võitja. Samuti ühendatakse rahvuslikke žüriisid, otsustamaks rahvuslikud võitjad/kandidaadid. Auhinnavõistlusest teavitatakse põllumajandusväljaannetes ja talunike organisatsioonides.

2015. aasta konkursist

Finnish winners of BSFYA Copyright Joonas Fritze WWF 10

Foto: Joonas Fritze, WWF Soome 

2015. aasta Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja tiitel läks Soome Knehtilä talu perele,  Eestit esindas Konju Mõisa talu

Abielupaarile Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola anti Saksamaal Stralsundis toimunud konverentsil üle Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja 2015. aasta rahvusvahelise konkursi võitja tiitel. Soome talunikele tõid sel aastal võidu nende täpsed ja uuenduslikud meetodid, mis tagavad nende mahetalus Knehtiläs parima mullastruktuuri ja toitainete piisava sidumise.

„Juba kohaliku Soome konkursi võitmine oli meile suur au ning rahvusvahelise konkursi esikoht tundub suisa uskumatu. See annab meile jõudu töö jätkamiseks, heade põllumajandusvõtete jagamiseks ja koostööks teistega. Lõppude lõpuks on koostöö ja positiivne hoiak kestlikuma põllumajanduseni jõudmiseks oluline," ütleb Markus Eerola.

Alates 1990. aastast on Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola enda 340 ha maal praktiseerinud eeskujulikke põlluharimisviise. Nad on alati olnud huvitatud Läänemere-sõbralikust põllumajandusest ning arvestanud põlluharimisel mullastruktuuriga ammu enne seda, kui 2010. aastal mahedale tootmisele üle mindi. Nad kasvatavad mitut liiki teravilja ning hooldavad rohumaid ja puhverribasid, mis seovad toitaineid ja vähendavad erosiooni.

„Kõige olulisem on läheneda keskkonnale terviklikult, mis tähendab, et me arvestame loodusega kõigis tootmisaspektides. Keskkonnasõbralik põllumajandus on trumbiks ka meie toodete turundamises," ütleb Markus Eerola.

Knehtilä talus tuginetakse kõigi tegevuste juures teaduslikele meetoditele. Mulla analüüsimiseks kasutatakse tehnika viimast sõna ning varustus ja meetodid valitakse vastavalt tingimustele. See tagab nii parima toodangu kui ka majanduslikult parema seisu.

„Pikaajalised keskkonnasõbralikud põllumajandamisviisid hoiavad elu maapiirkondades ja rikastavad seda. Meil on vaja rohkem häid praktilisi näiteid, kuidas tootmist arendada kestlikul viisil ning see on suur väärtus talunikule endale, ühiskonnale ja keskkonnale nii maal kui ka merel," ütleb Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi ekspert Aleksei Lotman.

Eestimaa Looduse Fond koos Maailma Looduse Fondiga korraldab rahvusvahelist Läänemere-sõbralike põllumajandustootjate konkurssi juba kuuendat korda. Selle eesmärk on tuua esile häid ja uuenduslikke põllumajandusviise, mis aitavad võidelda ühe Läänemere keskkonna suurema probleemiga – liigsete toitainete jõudmisega meie kodumerre. Eesti-siseseks võitjaks ning esindajaks konkursil oli sel aastal Konju mõisa mahetalu, mis peamiselt toodab ja turustab mitmesuguseid kitsepiimatooteid.

Eestit on esindanud konkursil veel Mätiku talu Pärnumaalt, Viraito OÜ Jõgevamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt ja perekond Tobreluts Põlvamaalt. 2013. aastal valiti Eestit esindanud Juhan Särgava (OÜ Saidafarm) ka rahvusvahelise konkursi võitjaks.

Eestisisese võitja valimisse panustas žürii: Aleksei Lotman (ELF), Kuno Kasak (ELF), Lii Sammler (Maaleht) ja Alar Astover (Eesti Maaülikool)

Vaata 2014. aasta konkursil osalevaid talunikke ja nende tegevust tutvustavat trükist SIIT!