Miks niita vikatiga?

Vikatiga niitmise hüved:


Värskeõhu pilates - hea ja kõigile jõukohane trenn värskes õhus, eriline ergutus unustatud kerelihastele.
Loodushoid - võimaldab lärmita liikuda piisavalt aeglaselt, et elusloodus saaks eest liikuda.
Ravim rohepimeduse vastu - võimaldab ümbritsevat loodust nautida ja märgata taimi, mida iga päev ei pruugi märgata. Eriti tugeva doosi rohepimeduse vastu saab Eesti pärandkooslustel niites. 
Väljakutse - nagu igasugune liikumine pakub ka vikatiga niitmine võistlusmomenti...kasvõi iseendaga.
Tänuväärt oskus, mida kõigil enam pole ja võimaldab luua elava seose Eesti pärimuskultuuriga, koos või üksi, niitmisvõistlusel, pärandniidul või koduaias, vahet pole.