Projektid

Nahkhiirte uurimine ja kaitse

Loe lähemalt

Must-toonekure talguaasta

Loe lähemalt

Ebapärlikarpide viimase elupaiga uurimine ja hooldamine

Loe lähemalt

Nahkhiired hoones - kuidas käituda?

Loe lähemalt

Hundi ja poollooduslike koosluste kaitse konflikti ennetamine

Loe lähemalt

Eesti ilveste taasasustamine Poola

Loe lähemalt

Pringlid Läänemeres

Loe lähemalt

Hüljeste uuringud ja kaitse

Loe lähemalt

Keskkonnasõbralikuma põllumajanduse poole

Loe lähemalt

AdaptEST: Kliimamuutustega kohanemine Eestis

Loe lähemalt

Euroopa Liidu roheleppe positiivne mõju ning Eesti tee kliimaneutraalsuseni

Loe lähemalt

Taastuvenergia kasutuselevõtu edendamine

Loe lähemalt

Loodustalgud

Loe lähemalt

Läänemere-sõbralike talunike konkurss

Loe lähemalt

Mere looduse kooskõlaline kasutus ja kaitse

Loe lähemalt

Eutrofeerumise kalkulaator

Loe lähemalt

Vända tehismärgala rajamine

Loe lähemalt

Ühiskonna kaasamine maavarade kaevandamise otsustesse

Loe lähemalt

Arvutimäng KALA kooliõpilastele

Loe lähemalt

Põllumajanduse hajukoormuse vähendamise mudeli loomine

Loe lähemalt

meiePlaneet

Loe lähemalt

Uuring "Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050"

Loe lähemalt

Taastuvenergia 100: üleminek puhtale energiale

Loe lähemalt

Sitasitikas Sassi raamatud lastele

Loe lähemalt

EKO eestkoste tegevuse hea tava

Loe lähemalt

Loodussõbralikum põllumajandus -SNOWBAL

Loe lähemalt

Let's do it! World algatuse käimalükkamine

Loe lähemalt

Nord Stream torujuhtmete ehituse keskkonnamõju Läänemeres

Loe lähemalt

Aktiivmärgalad

Loe lähemalt

DemoFarm - loodussõbralikum põllumajandus

Loe lähemalt

GMO alane teavitus

Loe lähemalt

Keskkonnaõiguse Keskuse asutamine

Loe lähemalt

Hinnang: Saaremaa püsiühenduse mõju loodusele

Loe lähemalt

Toksiliste ainete teavituskampaania koos Greenpeace'iga

Loe lähemalt

Uurimus: Eesti põlevkivitööstuse elutsükli analüüs

Loe lähemalt

Parima noore loodustaluniku auhind

Loe lähemalt

Tabasalu looduspargi rajamine

Loe lähemalt

UNIFY - rahvusvaheline koostöö kliimasõbralikule majandusele üleminekuks

Loe lähemalt

Lihagiidi I etapp

Loe lähemalt

Kliimamuutuste teavitus ja klipid

Loe lähemalt

ELFi metsablogi

Loe lähemalt

Kohaliku metsa tulevik - teadlikud osalejad ja paremad otsused

Loe lähemalt

Kampaania "Metsa kaitseks"

Loe lähemalt

Metsandusalase koostöö suurendamine kodanikuühiskonnas

Loe lähemalt

Osalemine metsanduse arengukava koostamisel

Loe lähemalt

Metsloomade haigla rajamise I etapp

Loe lähemalt

Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks!

Loe lähemalt

Vääriselupaikade tutvustamise kampaania

Loe lähemalt

Metsakonsulentide inventeerimiskoolitus

Loe lähemalt

Looduskaitselised ekspertiisid ja tööd

Loe lähemalt

Puidust biomassi mõju metsa elurikkusele ja kliimale

Loe lähemalt

Metsade bioloogilise mitmekesisuse hoidmise hindamine

Loe lähemalt

Nugis Virumaal

Loe lähemalt

Online metsamäng

Loe lähemalt

Metsandusalase eestkostesuutlikkuse tõstmine

Loe lähemalt

Eutrofeerumise piiramine Läänemeres

Loe lähemalt

Tabasalu looduspargi rajamine

Loe lähemalt

WaterLANDS - tervendame kahjustatud märgalasid!

Loe lähemalt

Soode vaheinventuur 2

Loe lähemalt

Märgalaviljelus Baltimaades

Loe lähemalt

Märgalade päev

Loe lähemalt

Eesti ja Valgevene keskkonnaühenduste koostöö märgalade kaitseks

Loe lähemalt

Soode taastamine ja kaitse

Loe lähemalt

Eesti ja Valgevene vabaühenduste koostöö märgalade kaitsel

Loe lähemalt

Jänijõe keskkonnaseisundi parandamine

Loe lähemalt

Turbamaardlate kasutusvõimaluste hindamine

Loe lähemalt

Soode taastamise kogemuse jagamine

Loe lähemalt

13 900 sooala looduskaitseline hindamine

Loe lähemalt

Männiku oja ökoloogiliste tingimuste taastamine

Loe lähemalt

Teeme Ära talgupäev

Loe lähemalt

Aktsioon "Konnad teel(t)"

Loe lähemalt

Merereostustõrje võimekuse suurendamine

Loe lähemalt

Operatsioon Päästerõngas

Loe lähemalt

ELFi talgute suvekool

Loe lähemalt

Naftareostuse valmisoleku suurendamine

Loe lähemalt

Metsaelu aasta

Loe lähemalt

Toiduprojekt Eat4Change ja Lihafoor

Loe lähemalt

Mereelupaikade modelleerimine

Loe lähemalt

Kõpu poolsaare ümbruse mereala inventeerimine

Loe lähemalt

Jätkusuutlik kalandus ja Kalafoor

Loe lähemalt

EnSaCo - valmidus rannikureostuseks

Loe lähemalt

Läänemere kaitse parandamine - ESTMAR

Loe lähemalt

Hüljeste uuringud ja kaitse

Loe lähemalt

Liivi laht kui tuuleenergia ressurss - GORWIND

Loe lähemalt

Gretagrundi madala inventuur

Loe lähemalt

Uusmadala, Kuradimuna madala ja Tallinna madala piirkonna mereala inventeerimine

Loe lähemalt

BalticSeaNow.info - Läänemere infoportaal

Loe lähemalt

Ülemaailmne konverents "Nafta mõju elusloodusele"

Loe lähemalt

Hinnang: Saaremaa püsiühenduse mõju loodusele

Loe lähemalt

Ida-Viru noorte kliimakogu

Loe lähemalt

Igaühe looduskaitse edendamine – positiivne kaasamine

Loe lähemalt

Kliimamuutuste mõju teadvustamine toidutootmise väljakutsete kaudu

Loe lähemalt

Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik

Loe lähemalt

NaturallyEst

Loe lähemalt

Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis

Loe lähemalt

Maaelu arengukava uue programmperioodi looduskaitseliste meetmete ettevalmistamise pilootprojekt

Loe lähemalt

Raamat ja näitus "Muutuv Eesti loodus"

Loe lähemalt

Väljaanne ja portaal Roheline Värav

Loe lähemalt

ELFi maaelublogi

Loe lähemalt

Tuleviku metsandus - kuidas majandada loodussõbralikumalt?

Loe lähemalt

Loodushelide portaal "Kõrv loodusesse!"

Loe lähemalt

Noore looduskaitsja auhinna konkurss

Loe lähemalt

MAFF - Matsalu Loodusfilmide Festival

Loe lähemalt

Looduskaitse andmebaas

Loe lähemalt

Lendorava uuringud ja kaitse

Loe lähemalt

Vääriselupaikade raie moratoorium

Loe lähemalt

Üleminek kliimasõbralikule ja taastuvenergiapõhisele tulevikule Eestis

Loe lähemalt

Otsustajate kliimakool

Loe lähemalt

Tõstame kliimategevuste ambitsiooni ja tempot - iga tonn loeb!

Loe lähemalt

Vääriselupaiga õpperada Tallinnas

Loe lähemalt

Anneta

Kaitseme Eestile omaseid liike ja kooslusi. Suuname oma pingutused sinna, kus on meie hinnangul abi kõige rohkem vaja – näiteks kaitseme põlismetsi, taastame puisniite ja soid, päästame teedel hukkuvaid konni või räägime kaasa kliimaotsustes. Sinu annetuse toel saame seda kõike teha veelgi tõhusamalt.

Löö kaasa

Tule ja löö kaasa looduskaitse vabatahtlikuna. Pakume selleks erinevaid võimalusi - näiteks saab osaleda liikide elupaiku taastavatel talgutel, õlireostuse korral randa puhastada, oma aia elurikkust suurendada ja palju muud.