Projekti tegevused

  • Avaliku arvamuse uuringud ja fookusgrupid
  • Õigusabi pakkumine looduskaitse konfliktide lahendamiseks (looduskaitse nõuandla)
  • Lahendatud juhtumite tutvustamine laiemale avalikkusele
  • Natura 2000 käsiraamatu loomine
  • Koolitused
  • Õppe- ja talgureisid
  • Rahvateaduse kampaaniad
  • Loodusretked ja väliüritused
  • Kogemuste vahetamine Ida-Euroopa regioonis