Looduskaitseliste konfliktide lahendamine

Projekti käigus lahendatakse Natura-aladega seotud konflikte kohalike kogukondade ja looduskaitse administratsiooni vahel. Konfliktid, mis vajavad juriidilist nõu ja sekkumist kerkivad enamasti seoses suurkiskjatega, poollooduslike koosluste majandamisel ning metsanduses. Juhtumite õiguslikku poolt analüüsib Keskkonnaõiguse Keskus ning pakub välja mõistlikke ning kõiki osapooli rahuldavaid juriidiliselt korrektseid lahendusi. Lahendatud juhtumeid tutvustatakse loodusretkede ja väliürituste käigus laiemale avalikkusele eesmärgiga näidata Natura 2000 kui tõhusat ja paindlikku looduskaitselist mehhanismi. Projekti käigus saadud kogemusi jagatakse Ida-Euroopa regioonis.


Konfliktide lahendamiseks on loodud looduskaitse nõuandla on virtuaalne keskkond, kus pakutakse tasuta looduskaitselist ja juriidilist nõu eelkõige maaomanikele, ent ka teistele, kes puutuvad kokku Natura 2000 alade ja looduskaitseliste piirangutega. Nõuandla aitab lahendada looduskaitseliste piirangutega seotud küsimusi ja arusaamatusi. Lahendused aitavad omakorda suunata looduskaitsega seotud ühiskondlikku diskussiooni kohalike kogukondade, maaomanike ning looduskaitseametnike vahel. Läbi ühiste arutelude loodame murda nii mõnegi müüdi selle kohta, et looduskaitsealade võrgustik Natura 2000 on mõeldud inimeste elu keeruliseks tegemiseks. Soovime koos kõigi osapooltega jõuda selleni, et elurikkuse kaitseks mõeldud Natura 2000 seda ka tõesti teeks. 

Tänaseks andnud juriidilisi ja sisulisi vastuseid pea 70 päringule: pärninguid on esitanud nii maaomanikud, eksperdid kui ametnikud.

Loe lähemalt looduskaitse nõuandlast!