Kõik huvilised on oodatud jalutuskoosolekule, et tutvuda Kikepera looduskaitsealal varasemalt tehtud veerežiimi taastamistöödega ning arutada edasisi taastamisplaane. Kohtume 29. aprillil kell 17 Saesaare raba idaservas, täpne asukoht on leitav SIIT!

Jalutuskäiku korraldavad ja seal osalevad Tartu Ülikooli, Eestimaa Looduse Fondi ja RMK eksperdid, kes looduskaitsealal taastamistöid eest veavad. Vaatame kohapeal, kuidas on mõjutanud veetaseme tõstmine selle algupärasele looduslikule tasemele maastikku, taimi ja loomi. Samuti on plaanis rääkida, mil viisil kavandame edaspidi Kikepera veerežiimi taastamist ning kuidas seda ka ellu viia plaanime. Räägime sellest, kas ja kuidas mõjutab taastamine lühi- ja pikaajaliselt maastikke ning seal elavaid liike.

Pane end kirja lehe allosas!

Olulisi dokumente seoses Kikepera taastamistöödega:

Taastamiskava lisad:

Küsimuste korral kirjuta elf@elfond.ee.

Jalutuskoosolek on ajendatud 2024. jaanuaril toimunud kohtumisest kohalike ja valla esindajatega, kus võeti plaani viia läbi arutelu taastamisalal. Varasemalt on WaterLANDS projekti taastamisplaanidest räägitud ka 2022. aastal. Kui soovid ka edaspidi saada Kikepera taastamisaladega seoses toimuvate ürituste infot, kirjuta mariliis@elfond.ee

Kikepera märgalade veerežiimi taastatakse projekti WaterLANDS raames.