Lavassaare jääksoo veerežiimi taastamine

Oleme projekti WaterLANDS tegevustega sealmaal, et Lavassaare ümbruse sooalade taastamiskava on suures osas jõudnud projekteerimise faasi. Taastamisprojektis on toodud tehnilised lahendused loodusliku veerežiimi taastamiseks ja vajadusel kuivenduskraavide ümberehituseks. Taastamiskava ja -projekt on taastamistööde aluseks.

Tutvu taastamiskava viimase versiooniga!
Taastamis projekti avalikustame siin aprilli alguses.

Taastamistöid veavad eest Tartu Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, RMK ja Tootsi Turvas. Täpsemate küsimuste korral oskab aidata Jüri-Ott Salm (jott@elfond.ee) või Piret Pungas-Kohv (piretpk@elfond.ee).

Avalikud üritused:

3. aprillil 2024 toimus Lavassaare Tootsi Turba kasutuses olevate alade taastamisprojekti arutelu ja jalutusraja matk. 2024. a suvel korraldame järgmise arutelu ka teiste Lavassaare alade taastamisprojektide teemal. Infot jagame siin lehel ja kohalikes kanalites.

Lavasaare taastamiskava arutelud kohalike ja huvilistega on toimunud ka 2023. aasta novembris ning 2022. aastal.

Fotod Lavassaarest: Marko Kohv ja Anna Birgitta Erikson