Rahastus
Rahastus
Foto: Maria Kooskora
Eestimaa Looduse Fond on sõltumatu vabaühendus. Lähtume oma tegevuses parimast teadaolevast ekspertteadmisest. Oma tegevuste elluviimiseks saame rahalist toetust kohalikest ja (peamiselt Euroopa Liidu) välisfondidest, ettevõtetelt ning annetustest. Meie rahastusallikad on avalikud, põhinevad üldjuhul projektitaotlustel ning on sihtotstarbelised. Oleme liitunud Euroopa Liidu läbipaistvusregistriga ja Annetamise Hea Tavaga.

Järgnevalt on loetletud peamised rahastamisfondid ja allikad, kust oleme alates aastast 2010 toetusi ja annetusi saanud.

Annetused

 • Eraisikust püsiannetajad ja ühekordsed annetajad
 • Ühekordsed annetused ettevõtetelt: näiteks on annetanud Ecoprint, Rimi, Swedbank, Scandagra, Nefab packaging, Twilio, Stockmann, Itella, Playtech ja mitmed teised.

Kohalikud partnerid

 • Avatud Eesti Fond
 • Integratsiooni Sihtasutus
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Keskkonnaministeerium
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Kultuurkapital
 • Rahandusministeerium
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (looduskaitsetalgute raames)
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Arhimedes SA
 • Välisministeerium
 • EKO sihtkapital
 • Ettevõtted: Ülemiste keskus, NatourEst, Estonian Nature Tours, Rewild, Mobiiliringlus, 360 kraadi, Tallink, SessionLab. Samuti on Teeme Ära talgupäevale õla alla pannud vahendite ja rahalise toetusega mitmed ettevõtted. Rohkem infot leiab www.teemeara.ee

Rahvusvahelised partnerid

 • Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizen Fund)
 • Birdlife
 • Climate Action Network Europe
 • Grundtvig
 • Forum Synergies
 • Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI)
 • Euroopa Liidu LIFE, DEAR, Erasmus+ ja Horizon programmid
 • European Climate Foundation
 • Euroopa solidaarsuskorpus
 • European Voluntary Services
 • Euroopa Liidu Interreg programmid
 • Natural Resources Defense Council
 • Nordplus
 • Michael Succowi Fond
 • Pivot Point, A Nonprofit Corporation
 • Euroopa Liidu Läänemere Strateegia (EUSBSR)
 • Svenska PostkodStiftelsen (Swedish Postcode Foundation)
 • The Stavros Niarchos Foundation
 • The Sigrid Rausing Trust
 • Maailma Looduse Fond (WWF)
 • European Outdoor Conservation Association (EOCA)