Eestimaa Looduse Fond
Eestimaa Looduse Fond
ELF. Foto: Miina Saare
Eestimaa Looduse Fond (ELF) on looduskaitsele pühendunud vabaühendus, kes kasutab oma töös parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe abi. Organisatsiooni lõid 1. veebruaril 1991. aastal 41 Eesti loodusteadlast ja -eksperti. Meie logoloomaks on vanade haabade õõnsuses elav haruldane lendorav

Oleme valitsusväline, nii poliitiliselt kui ka majanduslikult sõltumatu organisatsioon, kes pakub ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi. Töötame igapäevaselt selle nimel, et kaitsta ohustatud liike ja nende elupaiku, Eestile omaseid loodusmaastikke ja kooslusi - merd, märgalasid, metsa. Selleks aitame kaasa loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja otsime lahendusi tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks. ELF järgib oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksit.


Meist lähemalt: