Läänemeri vajab paranemiseks vähem toitaineid

Läänemeri moodustab killukese maailmamerest, ent on samas ookeaniavarusest üsna eraldatud. Merest sõltuvad nii sealt üle rändavad linnud ja nahkhiired kui ka kalad, hülged, pringlid, aga ka merel ja rannikul toimetavad inimesed. Iga teine sõõm hapnikku pärineb maailmamerest. Paraku vaevleb Läänemeri juba pikalt ületoitmise käes - liigsed toitained, eriti lämmastik ja fosfor, jõuavad merre peamiselt ümberkaudsete riikide põllumajanduse tõttu. Toitainete liig ehk eutrofeerumine toob kaasa palju pahandust, näiteks tekib meie kodumerre üha rohkem ilma hapnikuta alasid ehk nn surnud tsoone, kus aeroobne elu on võimatu.

Selleks, et kodumere tervist parandada, tuleb üheskoos Läänemere ümber asuvate riikidega vähendada liigsete toitainete jõudmist merre. Samuti aga planeerid põhjalikult mere kasutust, et kõigil seal tegutsevatel liikidel oleks piisavalt liikumis-, elu- ja toitumispaiku.

Kuidas aitame Läänemere seisukorda parandada?

  • Osaleme merealade kasutuse planeerimises ja teeme merekaitsealade loomise ettepanekuid.
  • Seisame selle eest, et Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) oleks võimalikult keskkonnasõbralik.
  • Seisame kestliku toidutootmise ja kalanduse eest, mh oleme loonud poekettidele ja tarbijatele toidufoori (hetkel sisaldab kalafoori ja lihafoori) .
  • Teeme mere kaitsel rahvusvahelist koostööd Maailma Looduse Fondi Läänemere programmi liikmetega.
  • Vajadusel koolitame ja õnnetuse korral koondame naftatõrje vabatahtlikke
  • Seisame siseveekogude ja selle asukate hea tervise eest, sest meri saab alguse maismaalt, Läänemere valglalt.