Kontakt

Projekti meeskonna kontaktid

Mari Kaisel
Projektijuht
534 33346
mari@elfond.ee

Indrek Kuuben
Projektijuht
514 0363
indrek.kuuben@elfond.ee

Katre Liiv
Kommunikatsiooniekspert
507 6519
katre.liiv@elfond.ee


Projekti partnerid:
 Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Karula Hoiu Ühing

Projekti tegevused toimuvad Eestimaa Looduse Fondi, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Karula Hoiu Ühingu ning teiste partnerite koostöös. Toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.