Meeskond

Eestimaa Looduse Fond

Mari Kaisel
Projektijuht
5343 3346
mari@elfond.ee

Indrek Kuuben
Projektijuht
514 0363
indrek.kuuben@elfond.ee

Katre Liiv
Kommunikatsiooniekspert
507 6519
katre.liiv@elfond.ee

Pärandkoosluste Kaitse Ühing

Jaak-Albert Metsoja
Ühingu juhatuse esimees
569 16061
pky@zbi.ee

Karula Hoiu Ühing

Olivia Till
Ühingu juhatuse liige
533 32050
oliviatill@gmail.com


Projekti tegevused toimuvad Eestimaa Looduse Fondi, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Karula Hoiu Ühingu ning teiste partnerite koostöös. Toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.