Projekti tegevused

Projektiga püüame pöörata negatiivsetest keskkonnauudistest tulenevat apaatsust positiivse ja aktiivse panustamise poole, pakkudes inimestele lootuse ja kaasalöömise võimalusi. Plaanime:

  1. Pakkuda keskkonnapositiivseid alternatiive tavapäevastele tegevustele - pelgalt internetis uudiste jagamise asemel ise käsitsi niitmine, vabatahtlik panustamine kogukonnaüritustel, oma koduaia looduslikuks kujundamine jne.
  2. Tõsta inimeste valmisolekut ja huvi keeruliste keskkonnaotsuste vastu põllumajanduspoliitikas, et kaasata neid 2021–2027 ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavaga seotud looduskaitse huvikaitselisse tegevusse.
  3. Võimaldada elurikkuse ekspertidel osaleda süsteemselt 2021–2027 ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava protsessis ja jagada oma teadmisi avalikkusega.

Projekti tegevused toimuvad Eestimaa Looduse Fondi, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu, Karula Hoiu Ühingu ning teiste partnerite koostöös. Toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.