Märgade niitude teemapäev

07. juulil 2020 kell 11:30-18:00 toimus Karula rahvuspargis arutelu Kagu-Eesti kõrgustikel asuvate märgade niitude tuleviku üle.

Eestis on tehtud suuri pingutusi poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks. Enamik neist pingutustest on koondunud saartele, Lääne- ja Põhja-Eestisse, kus ajalooliselt on pool-looduslikke kooslusi olnud rohkem. Kagu-Eesti kuplistikel paiknevad väikesed, kuid väga omapärased niisked niidud, on seni saanud vähe tähelepanu. Kuna nende pindala on väike ja hooldamine keerukas, on kindel, et ilma teadliku sekkumiseta on need omapärased niidulapid lõplikult kadumas. Koos niitudega kaovad ka nendega seotud taimekooslused, keerulisemaks läheb mitmetel haruldastel ja kaitsealustel linnuliikidel ning muutub iseloomulik maastikupilt.

Niiske pärisaruniit. Foto: Pille Tomson


PÄEVAKAVA:

11:30 - 12:00 kogunemine Karula rahvuspargi keskuses Ähijärve külas (saabumiskohv ja pirukad)
12:00 -13:00 Pille Tomson Karula märgade niitude ajaloolisest levikust
13:00 -14:30 Jalutusring Pille Tomsoni ja Elle Roosaluste eestvedamisel
14:30 - 16:00 Aruteluring märgade niitude tuleviku üle
16:00 - 16:30 Supipaus
16:30 - 18:00 huvilistele pikem ringsõit Karula endistele ja praegustele märgadele niitudele Pille Tomsoni ja Mats Meriste käe all (oma transport)

Ürituse info Facebookis.

Fotosid märgade niitude teemapäevast saab näha SIIN.


Teemapäev toimub koostöös Eestimaa Looduse Fondi, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu ning Karula Hoiu Ühinguga. Teemapäeva toimumist toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.