Juhend: iga aed saab olla väike looduskaitseala

28. märts 2022

Igaüks saab oma õueala kujundamisega kaasa aidata sellele, et liigirikaste niidukoosluste pindala suureneks. Taimeliikide poolest mitmekesine ning õiterohke õuemuru või tagaaed aitab niidutaimedele pakkuda hädavajalikku kasvukohta ning niiduputukatele toitumis- ja pesapaika. Sobiva hoolduse korral saab iga aed olla koduks, elutähtsaks levikukoridoriks või hüppelauaks meie paljudele väikestele kaasteelistele. Näiteks erakmesilastele, kimalastele, liblikatele. Kokkuvõttes saab iga aed olla väike looduskaitseala.

Juhend: iga aed saab olla väike looduskaitseala
Lilleniit. Foto: Aveliina Helm

Loodussõbraliku aia võti on mitmekesisus. Mitmekesises aias on erineva kõrgusega rohttaimedega alasid, noori ja vanu puid, põõsatukkasid ja lillepeenraid. Ka õueala niitmine võiks olla mitmekesine. Näiteks võid hooldada oma õueala nagu punkari soengut, kus on 3 tüüpi lõikust: muru, õitsev muru ja niidulaiguke.


LOE TÄPSEMALT JUHENDIST


Miks mitmekesine aed tähtis on?

Lilleniit. Foto: Aveliina Helm
      
Niidulaiguke muru sees. Foto: Aveliina Helm

Liigirikka niidukoosluse ehk pärandniidu igal hektaril võib kasvada üle saja taimeliigi. Pärandniitude pindala on Eestis aga viimase saja aasta jooksul võsastumise ja üleskündmise tõttu langenud 95%. Kunagisest ligikaudu 1,8 miljonist hektarist niidukooslustest on tänaseks järel vaid 120 000 hektarit. Needki on üle Eesti üsna ebaühtlaselt jaotunud. Lääne-Eestis on niite säilinud rohkem, Kesk-Eestist on nad pea täielikult kadunud.


Harvem niidetavate alade ümber ja vahele tihedamalt niidetavad servad ja käiguteed. Foto: Aveliina Helm