Mari Kaisel Müürilehes: miks rääkida elurikkusest linnas?

11. oktoober 2021

Septembri alguses kutsusid Eestimaa Looduse Fond ja Kureeritud Elurikkus tartlasi osalema linnapeakandidaatide debatil „Haljas või Paljas Tartu?”, mille sisuks oli elurikkus linnas. Debati eesmärk oli anda erakondade esinumbritele võimalus tutvustada oma vaatenurki Tartu rohealade, linnaruumi elurikkuse, liikluse ja liikumisvõimaluste ning muude linnaruumiga seonduvate keskkonnateemade osas. Kuulajate jaoks kandis debatt väikestviisi valimiskompassi rolli, mis annaks aimu, kuhu suunas kompassinool pärast valimisi kalduma hakkab – kas halja või palja Tartu poole.

Mari Kaisel Müürilehes: miks rääkida elurikkusest linnas?
Mari Kaisel. Foto: Katre Liiv

Mis rolli kannavad linnapargid ennekõike rohealana ja rohevõrgustiku osana? Millised on need nähtamatud looduse hüved, mida linnapargid meile pakuvad? Kuivõrd peab linnapark toetama linna elurikkust ning olema üks kliimalahendustest? Kas linnades on elurikkust üldse vaja ja kas selle peale tuleb mõelda vaid linnahaljastuse planeerimise käigus või tuleb elurikkusega arvestamine sisse viia kõikidesse linna regulatsioonidesse?

Lugu ilmus Müürilehes 08.10.2021